รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนกระจกรถยนต์

เมื่อถึงคราวจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนกระจกรถยนต์ เจ้าของรถส่วนใหญ่เจาะจงเลือกกระจกรถยนต์ที่เป็นของแท้ และความเชี่ยวชาญของศูนย์บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ แต่เชื่อหรือไม่ ในการติดตั้ง โอกาสเกิดความผิดพลาดสูงถึง 80% โดยไม่มีเครื่องมือใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งได้ สาเหตุหลักของความผิดพลาดมาจากการใช้กาวติดกระจกที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่นับรวมถึงอันตรายจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่ หากกาวยังไม่แห้งตัวดี หรือเสื่อมสภาพ สำหรับรถที่มีระบบถุงลมนิรภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถุงลมนิรภัยจะทำงาน และป้องกันตัวผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ให้กระเด็นหลุดออกจากเข็มขัดนิรภัย โดยมีกระจกหน้ารถรับแรงปะทะของถุงลม แต่หากกระจกหน้ารถหลุดออกจากตัวรถ การทำงานของถุงลมนิรภัยจะไร้ผล ผลร้ายที่ตามคือความสูญเสีย

กาวติดกระจกรถยนต์....ความจริงที่ไม่ควรมองข้าม

กาวติดกระจกรถยนต์มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า คุณภาพกระจกรถยนต์และความชำนาญของช่างติดตั้ง คุณสมบัติสำคัญของกาวคือ ยึดกระจกกับตัวรถ ด้วยส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่าง รวมถึงสภาพแวดล้อมการติดตั้ง ส่งผลให้กาวติดกระจกรถยนต์แต่ละยี่ห้อ มีระยะเวลาแห้งตัวไม่เท่ากัน กาวที่ใช้กันแพร่หลายในร้านติดตั้งกระจกรถยนต์ทั่วไป มีระยะเวลาแห้งตัวนานถึง 16 ชั่วโมง ดังนั้น หากนำรถไปใช้งานก่อนกาวแห้งตัวสมบูรณ์ และ เกิดอุบัติเหตุโอกาสที่กระจกหน้ารถจะหลุดออกจากตัวรถจึงมีสูง กาวติดกระจกทั่วไปจะมีสารละลายเป็นส่วนประกอบ สารละลายบางชนิดมีกลิ่นฉุนมากจนอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ บางชนิดมีฤทธิ์กัดกร่อน เมื่อทำปฏิกิริยากับความชื้น จะกลายเป็นสาเหตุของการเกิดสนิมบริเวณขอบกระจกตัวถังรถยนต์ สารละลายบางชนิดเป็นสื่อนำไฟฟ้า เมื่อใช้ในการติดตั้งกระจกที่มีระบบเสาอากาศที่ฝังอยู่ในกระจก จะทำให้ประสิทธิภาพการรับสัญญาณ เช่น สัญญาณโทรศัพท์ วิทยุ GPS หรือ สัญญาณดาวเทียมไม่ดีพอ บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด ผู้นำในการติดตั้งกระจกรถยนต์ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกในภาคตะวันออก เจาะจงเลือกใช้ SikaTack Go! กาวติดกระจกรถยนต์ มาตรฐาน ISO 9001/14001 ในการให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า SikaTack Go! ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Sika AG แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีภัณฑ์เฉพาะด้านประกอบด้วยเคมีภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างและวัสดุติดยึดในงานอุตสาหกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2453 ปัจจุบัน มีบริษัทในเครือกว่า 70 บริษัท ยอดขายมากกว่า 761,760 ล้านบาททั่วโลก
SikaTack Go!ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการติดตั้งกระจกห้องผู้โดยสารรถยนต์ มีคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้

  • ระยะเวลากาวแห้งตัวเพียง 2 ชั่วโมง กรณีรถมีระบบถุงลมนิรภัย และเพียง 30 นาที กรณีรถทั่วไป จึงสามารถนำรถมาใช้ตามปกติอย่างปลอดภัยเร็วกว่ากาวติดกระจกชนิดอื่น
  • มีความคงทนต่อน้ำและสารทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม เช่น น้ำยาเช็ดกระจก หมดห่วงเรื่องการเสื่อมสภาพของกาว ซึ่งก่อให้เกิดการรั่วซึมของน้ำ และอากาศเข้าสู่ห้องโดยสาร
  • ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า เหมาะสำหรับงานติดตั้งกระจกรถยนต์ที่ฝังระบบสายอากาศภายในกระจกรถยนต์
  • ไม่มีส่วนประกอบของสารละลาย ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จนอาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้รถ
  • เหมาะสำหรับงานติดตั้งกระจกรถยนต์ในสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศร้อนชื้นแบบประเทศไทย ไม่มีผลต่อระยะเวลากาวแห้งตัว
  • ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้สารรองพื้น ไม่ยืด ไม่เกิดการย้อยตัว ไม่เลอะเทอะ ไม่ทิ้งคราบสกปรกกวนใจ
SikaTack Go! ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา US Safety Standard FMVSS 212/208 โดยทดสอบกับรถที่มีถุงลมนิรภัยคู่ และไม่รัดเข็มขัดนิรภัย จากการทดสอบอุบัติเหตุการชน ระยะเวลาที่ปลอดภัยก่อนการขับขี่ (Safe Drive Away Time) อยู่ที่ 2 ชั่วโมง 

ทุกครั้ง เมื่อเปลี่ยนกระจกระยนต์ เจาะจงใช้ SikaTack Go! กาวติดกระจกรถยนต์คุณภาพมาตรฐานโลกเท่านั้น ที่ศูนย์บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ ไทยคาร์กลาส ทั้ง 8 สาขาในภาคตะวันออก สอบถามละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข038-948555(อัตโนมัติ 10 คู่สาย)