รู้จักฟิล์มนิรภัย

คือ ฟิล์มที่ผ่านขั้นตอนการผลิตแบบเดียวกัน กับฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ หรืออาคารทั่วไป มีความแตกต่าง ตรงการเพิ่มชั้นโพลีเอสเตอร์ และปริมาณกาวชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการยึดติด อย่างเหนียวแน่นให้มีมากชั้นกว่าฟิล์มทั่วไป

การเพิ่มชั้นโพลีเอสเตอร์และปริมาณกาวจะมากกว่า ในปริมาณเท่าใด ขึ้นอยู่กับระดับความแข็งแรงทนทานที่ต้องการ การติดตั้งฟิล์มนิรภัยที่กระจกธรรมดาจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และความแข็งแรงในการลดแรงกระแทก จากวัตถุภายนอกได้เมื่อเกิดเหตุ การระเบิด แผ่นดินไหว พายุ ฯลฯ


ฟิล์มนิรภัยจะช่วยยึดกระจกที่แตกออกไว้ด้วยกัน (ขึ้นอยู่กับความหนาของกระจกและกรอบด้วย) ช่วยป้องกันอันตรายและความเสียหายของชีวิต และทรัพย์สินจากเศษกระจก