บริษัทประกันภัยชั้นนำทั้ง 50 แห่ง ได้รับรองให้ บริษัท ไทยคาร์กลาส จำกัด
เป็นศูนย์ติดตั้งกระจกที่ได้มาตรฐาน โรงงารประกอบรถยนต์